ANISIMOV, M. Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě ARM Cortex-M4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dobai, Roland

Navrhovaná známka

eVSKP id 96217