UHLÍŘ, M. Aplikace pro reportování správy rizik v systému SAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 96617