BUDISKÝ, J. Fast Generator of Network Flows [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96388