BOBA, P. Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mičulka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 96552