JAŠEK, T. Automatizace procesů agilního vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluháčková, Hana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 96454