ČERNÍK, T. Neuronové sítě s proměnnou topologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dalecký, Štěpán

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96178