ŠAJBOCH, A. Sledování a rozpoznávání lidí na videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 96260