MIŠÁK, J. Garbage collector objektů jazyka PNtalk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 96174