MELO, S. Generované peephole optimalizace v překladači LLVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podivínský, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 96409