KUŘÁTKO, J. Počítání lidí ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sochor, Jakub

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 96214