MAREČEK, M. IDE for SCADA Development at CERN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Holík, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 96488