MOJŽÍŠ, V. Nástroj pro analýzu bezpečnostních politik v SELinux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 96449