MACKŮ, J. Využití WebGL engine pro zobrazování automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tóth, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kobrtek, Jozef

Navrhovaná známka

eVSKP id 96254