ŠVASTA, M. Uživatelské rozhraní pro ovládání 3D aplikací (ale i 2D aplikací ve 3D) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 96194