KOUTENSKÝ, M. Detekce tunelování DNS na základě analýzy dat z aplikační vrstvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krobot, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96463