ZATLOUKAL, T. Ovládání multimediálního přehrávače gesty ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Behúň, Kamil

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 96218