SKALNÍK, M. Implementace struktur FPNN v C++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lojda, Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96363