SUŠOVSKÝ, T. Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96425