DRÁPELA, K. Strojové učení v oblasti stylometrie a určování autorství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škoda, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96460