CAKL, J. Automatická detekce jazyka textového dokumentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pešán, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96438