MĚŘÍNSKÝ, J. Informační systém akvaparku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96468