REŽŇÁK, P. Jednoduché vývojové prostředí pro C++ na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96567