POPKOVÁ, A. Odhad emocí řečníka z mluvené řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fér, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96478