DUDKOVÁ, Z. Design digitálního hlukoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Haltof, Vladimír

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: zpracování modelu - C, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A, grafická úprava výkresů - A. Na práci oceňuji analytický přístup a konzultace s odborníkem z oblasti měření hluku v průběhu práce, které vedly k vytvoření charakteristického designu odlišného od stávající produkce zejména svými proporcemi a tvarovou stylizací. Za přínosné považuji začlenění inovativních myšlenek do návrhu. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design digitálního hlukoměru v oboru průmyslový design.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Výrazné geometrické tvarování hlukoměru ho odlišuje od stávajících produktů. Komplikovaná profilace krytu, byť podložená geometrickou konstrukcí, přináší jisté nevýhody v oblasti údržby i ergonomie. Ke komfortnějšímu držení by rovněž přispělo užší tělo přístroje. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení tématu Design digitálního hlukoměru v oboru průmyslový design.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 97008