BOHÁČOVÁ, K. Mzdy ve stavebnictví a minimální mzda v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oslíková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 97119