KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ověření trvnlivosti betonů proti CHRL s barevnými pigmenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Eger, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 97374