VALKÓ, A. Návrh pažení stavební jámy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97723