GRATZA, J. Most na silnici II/369 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Požár, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 97205