KUZMOVÁ, B. Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hodáň, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97403