HLAVÍNEK, J. Katalog armatur pro tlakové stokové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocůr, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97237