POSPÍŠILOVÁ, V. Tenisová hala v Bystřici pod Hostýnem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 97568