PAPPOVÁ, M. Hudební klub v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97530