HAČKA, M. Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doubek, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97210