ŠVANDOVÁ, M. Rodinný dům, Polička [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hofman, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 97696