ŠEFL, J. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Holešovská, Anna

Navrhovaná známka

eVSKP id 97672