MARKOVÁ, V. Řešení technologické etapy zastřešení objektu Otevřená zahrada v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 97444