ČAJOVÁ, M. Metody oceňování nemovitostí na tržních principech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bejšovec, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97143