OLEJ, O. Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Coufalíková, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 97517