KŘENEK, V. Rodinný dům s ateliérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šoulová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 97384