DUBSKÁ, P. Rodinný dům s advokátní kanceláří ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlach, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 97176