MATOUŠEK, E. Vytápění lyžařské ubytovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adam, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97452