STRYJA, M. Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dziubek, Richard

Navrhovaná známka

eVSKP id 97652