HRABINOVÁ, B. Vytvoření předpovědí průměrných měsíčních průtoků pro strategické řízení vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Marton, Daniel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97250