BOMBERA, J. Vzduchotechnika mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Uher, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

eVSKP id 97122