UHER, M. Myčka pro vlaky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bajer, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97718