LÍPOVÁ, M. Solární mrazírna v tropech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Suchánek,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 97414