KREJČOVÁ, Z. Adelheid chov koní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97379