JÁNA, T. Vytápění hotelu biomasou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

eVSKP id 97276