ŠTĚRBA, M. Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97691