GLASOVÁ, V. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šibal, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 97204